Skip to Content

Vi fostrar positiva barn!

Positiva föräldrar

Föräldrakooperativet Positivet är förskolan där föräldrar kan dela och påverka sina barns vardag. Förskolan bildades som en ekonomisk förening år 1994 av en grupp engagerade föräldrar. De ville skapa en väl fungerande barnomsorg åt sina barn där de själva kunde såväl påverka som delta i barnens dag på förskolan.

Att ingå i vårt kooperativ innebär att vara delaktiv i barnens vardag, i stort och smått. Alla familjer har en plats i förskolans styrelse som samlas för styrelsemöten några gånger per termin och som sätter ramarna för verksamheten. Alla föräldrar ingår också i en arbetsgrupp, som till exempel personalgruppen, verksamhetsutvecklingsgruppen och fixargruppen. Föräldrarna är drivande i allt från budget till att anställa personal.

Stommen i föräldrarnas engagemang på Positivet utgörs av föräldratjänstgöringen. Enligt ett rullande schema, en dag per familj och månad, arbetar föräldrar i verksamheten. Från morgonens grötkokning till kvällens städning deltar föräldrarna i arbetet. Tack vare detta kan pedagogerna lägga allt fokus på barnen. Att som förälder få dela sitt barns vardag på förskolan är en extra bonus.

 


Delade dokument

Du som är förälder med barn på Positivet kan hitta mötesprotokoll, stadgar, föräldrapärm m.m. genom att klicka här och ta dig till vår positiva portal. Inloggning krävs.