Skip to Content

Vi fostrar positiva barn!

Positiv personal

På Positivet arbetar en engagerad och sammansvetsad arbetsgrupp bestående av förskollärare, barnskötare och en kokerska. De beskriver varandra som positiva, trygga, kreativa, professionella och som goda kollegor.

Att arbeta på Positivet innebär att jobba nära både kollegor och föräldrar. Eftersom föräldrar arbetar i den dagliga verksamheten lär alla känna varandra, och det finns en stark gemenskap och ett engagemang i verksamheten. Det ger också en högre personaltäthet vilket ger både barn och personal en lugnare och tryggare vardag. Vår förskola är liten och familjär, vilket ger personalen goda möjligheter att påverka verksamheten och att utvecklas i sin yrkesroll.

Positivet är en plats för dig som vill utvecklas, inspireras och glädjas tillsammans med barn och föräldrar. Är du intresserad av att arbeta med oss? Vi är alltid intresserade av personal till vår vikariepool. Hör av dig till oss!