Skip to Content

Vi fostrar positiva barn!

Positiva barn

Positivets föräldrakooperativ ligger centralt i Norrköping i hemtrevliga lokaler med en lugn innergård. Förskolan är liten och familjär och barngruppen består som mest av 23 barn. Ledord i vår verksamhet är trygghet – lust – empati – lek.

  • Atelje800x533
  • Kana_800x533
  • Sagostund800x533
  • Ploga rent i sandlådan
  • Skogen är toppen!


 

Trygghet skapar vi med hjälp av många vuxna i verksamheten, både personal och föräldrar. Att vi arbetar tillsammans och lär känna varandra skapar trygghet för alla.

Lust främjar vi genom att ta vara på barnens kreativitet och lekglädje. Vi arbetar också med teman över terminen för att på olika sätt stimulera barnen. Matlusten är också central på Positivet. Hos oss doftar det hemlagad mat varje dag. All mat lagas från grunden av vår egen kock, som sätter samman en näringsriktig och välbalanserad matsedel med mycket ekologiska inslag.

Empati, att respektera, hjälpa och bry sig om varandra, är centralt för oss. Möjligheterna att stödja barnen i detta är större med fler närvarande vuxna. Förskolan har också ett fadderbarn som barnen är engagerade i.

Leken är grundstenen i barnens utveckling. Vår engagerade personal och våra rymliga lokaler ger barnen goda möjligheter att leka och lära, både i fria och styrda aktiviteter. Vi arbetar med drama, sång och rytmik för att stimulera barnens leklust. I vår ateljé målas, skapas och pärlas det när barnen låter kreativiteten flöda. I hemmavrån leks det affär, café och barnen tränar sig i olika rollekar. I källaren finns det ett stort rum för kuddlek, jympa, utklädning, dramaövningar och mycket mer.

På sidan Positiv tid kan du läsa om en typisk dag, vecka och år på Positivet!


Kontaka oss gärna – se vår kontaktsida eller skicka e-post till info@positivet.se.